giovedì, novembre 20, 2008

Analitizzooogle (13)

Osaka, Shinjuku, Sendai, Nakano, Hodogaya, Machida, Shibuya, Nagano, Matsudo, Tama, Itami, Saiwai, Edogawa, Kyoto, Yamagata, Setagaya, Seika, Hiratsuka, Chiyoda, Higashiosaka, Musashino, Tokyo, Shizuoka, Arakawa, Nagoya, Niigata, Shinagawa, Urawa, Yamatokoriyama, Ota..

sì, son tutte città del Giappone. Tra ieri e oggi, da qui, son venuti a vedere le mie foto di Chihiro. :D

Nessun commento: